Đề tài Thị trường chứng khoán, giải pháp và định hướng nhằm phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 2

Phần I: đại cương về thị trường chứng khoán 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán 3

2. Chứng khoán- hàng hoá của TTCK 5

2.1. Khái niệm 5

2.2. Phân loại chứng khoán 5

2.3 . Các công cụ có nguồn gốc chứng khoán: 12

3. Thị trường chứng khoán 17

3.1. Khái niệm 17

3.2. Bản chất của TTCK trong nền kinh tế thị trường hiện đại 17

3.3. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 18

3.4. Chức năng của TTCK 20

3.5. Những mặt tích cực và tiêu cực của TTCK 21

3.6. Các đối tượng tham gia TTCK 24

3.7. Hoạt động của TTCK. 26

3.8. Vai trò của thị trường chứng khoán. 29

Phần II: thị trường Chứng khoán ở việt nam 33

1. Sự cần thiết của việc phát triển TTCK ở việt nam 33

2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển TTCK ở Việt NAm 34

2.1. Thuận lợi 34

2.2. Khó khăn 34

3. Thực trạng TTCK ở việt nam 35

3.1. Thực trạng 35

3.2. Đánh giá tình hình TTCK sau hơn một năm đi vào hoạt động 36

Phần III: Định hướng và một số giải pháp cho TTCK Việt Nam 38

1. Một số giải pháp phát triển TTCK ở Việt Nam 38

2. Định hướng phát triển TTCK ở Việt Nam 43

Kết luận 45

Tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY