Đề tài Thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I: Lý luận chung 2

I. Khái niệm về đầu tư cơ bản, đầu tư

XDCB, và XDCB 2

II. Vai trò của hoạt động XDCB 3

III. Chỉ tiêu xác định thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư XDCB 5

Phần II: Thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB: thực trạng và giải pháp 12

I. Thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB 12

1. Thất thoát, lãng phí trong khâu xác định chủ trơng đầu tư 13

2. Thất thoát,lãng phí trong khâu thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán 15

3. Thất thoát lãng phí vốn trong đấu thầu xây dựng 18

4. Thất thoát, lãng phí do công tác chuẩn bị xây dựng 19

5. Thất thoát, lãng phí trong khâu tổ chức thực hiện dự án 21

I. Một số giải pháp nhằm hạn chế thất thoát lãng phí trong đầu tư XDCB 24

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY