Đề tài Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực trạng và giải pháp

Mục lục Tài liệu tham khảo 3Lời mở đầu 4Chương I: Cơ sở lý luận về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 5-71.1. Khái niệm và vai trò của FIE ở Việt Nam 5-61.1. Khái niệm 51.2. Vai trò 5-61.2. Các hình thức và đặc trưng kinh tế của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6-71.2.1. Các hình thức 6-71.2.2. Đặc trưng kinh tế 7Chương II: Thực trạng phát triển và sử dụng FIE của Việt Nam từ năm 2001 tới nay 8-162.1. Thực trạng hoạt động của FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 8-122.1.1. Khái quát chung về tình hình đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 8-102.1.2. Đánh giá tổng quát hoạt động của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10-122.2. Tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế 12-162.2.1. Những mặt tích cực 12-142.2.2. Những mặt hạn chế 14-16Chương III: Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu để phát triển khu vực đầu tư nước ngoài 16-22 3.1. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế của khu vực đầu tư nước ngoài 16-183.1.1. Nguyên nhân của những thành tựu 16-173.1.2. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 17-183.2. Bài học kinh nghiệm 18-193.3. Các giải pháp chủ yếu để phát triển khu vực đầu tư nước ngoài 19-22 Kết luận 23

Mục lục

Tài liệu tham khảo 3

Lời mở đầu 4

Chương I: Cơ sở lý luận về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 5-7

1.1. Khái niệm và vai trò của FIE ở Việt Nam 5-6

1.1. Khái niệm 5

1.2. Vai trò 5-6

1.2. Các hình thức và đặc trưng kinh tế của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6-7

1.2.1. Các hình thức 6-7

1.2.2. Đặc trưng kinh tế 7

Chương II: Thực trạng phát triển và sử dụng FIE của Việt Nam từ năm 2001 tới nay 8-16

2.1. Thực trạng hoạt động của FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 8-12

2.1.1. Khái quát chung về tình hình đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 8-10

2.1.2. Đánh giá tổng quát hoạt động của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10-12

2.2. Tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế 12-16

2.2.1. Những mặt tích cực 12-14

2.2.2. Những mặt hạn chế 14-16

Chương III: Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu để phát triển khu vực đầu tư nước ngoài 16-22

3.1. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế của khu vực đầu tư nước ngoài 16-18

3.1.1. Nguyên nhân của những thành tựu 16-17

3.1.2. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 17-18

3.2. Bài học kinh nghiệm 18-19

3.3. Các giải pháp chủ yếu để phát triển khu vực đầu tư nước ngoài 19-22

Kết luận 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY