Đề tài Tăng cường quản lý chất lượng tại công ty tư vấn xây dựng đân dụng Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM (VNCC) 3

I . GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3

II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT 4

III. Quá trình hình thành, phát triển và các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty tư vấn xây dựng vệt nam. 9

1. Sự hình thành và phát triển của Công ty tư vấn xây dựng việt nam. 9

2. Thông tin chung về doanh nghiệp 10

3. Các dịch vụ cung cấp của công ty . 11

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 11

5. Hợp tác quốc tế 13

6. Công tác nghiên cứu khoa học 14

7. Công tác điều hành của công ty 14

7.1. Điều hành sản xuất: 14

7.2 Công tác Tài chính – Kế toán 15

7.3 Công tác tổ chức cán bộ – hành chính quản trị 16

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM 17

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty 17

1.2. Trách nhiệm và quyền hạn 21

2. Đánh giá chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện 21

2.1. Lập dự án: 21

2.2. Quy hoạch – Hạ tầng: 21

2.3. Thiết kế công trình: 22

2.4. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán 23

2.5. Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 24

2.6. Tư vấn giám sát thi công 24

2.7. Khảo sát, đo đạc và kiểm định chất lượng xây dựng: 24

2.8. Thi công xây dựng 25

3. Đánh giá tổ chức sản xuất của các đơn vị 25

II. Tình hình thực hiện quản lý chất lượng tại công ty vncc 26

1. Tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty 26

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 26

2. Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty 27

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý chất lượng sản phẩm 27

3 . đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý chất lượng. 29

3 . đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý chất lượng. 30

3.1 Thành tựu đạt được 30

3.2 Một số yếu kém trong quản lý chất lợng của VNCC 31

4. Những điều kiện áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng việt nam. 32

5. Những điều kiện áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng việt nam 34

5.1. Trách nhiệm của lãnh đạo 34

5.2. Quản lý nguồn lực 37

CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY (VNCC) 40

I. nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân lực tại công ty. 40

1. lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn dựa vào nhu cầu thực tế tại Công ty mình 41

2. Đào tạo và đào tạo lại các kiến thức có liên quan đến chất lượng sản phẩm và hệ thống chất lượng ISO 9000 41

3. tăng cường nâng cao may móc thiết bị và áp dụng khoa học công nghệ vao sản xuất. 41

III. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 43

IV. Xây dựng phòng chất lượng 44

V. Chuẩn bị lực lượng nòng cốt kế thừa chương trình quản lý chất lượng tại công ty 45

VI. Thực hiện chính sách khuyến khích vật chất, tinh thần nhằm động viên, thúc đẩy mọi người cùng góp sức xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 45

VII. Sử dụng các công cụ thống kê ( SPC) 46

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY