Đề tài Sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam, thực trạng và giải pháp

CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ I. khái niệm đặc điểm, vai trò, của cạnh tranh hàng hoá.1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Vai trò II. Sự cần thiết phải tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu.1. Tăng cạnh tranh mở rộng quy mô thị trường xuất khẩu thuỷ sản.2. Tăng chủng loại hàng thuỷ sản xuất khẩu.3. Tăng ngoại tệ nhằm trang bị kỹ thuật và quản lý chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu.4. Tạo thêm việc làm cho người lao động. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA XUẤT KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA I. kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản .1. Cơ cấu hình thức xuất khẩu .2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 3. Cơ cấu cạnh tranh II. Những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân. 1. Ưu điểm 2. Nhược điểm3. Nguyên nhân CHƯƠNG IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG THUỶ SẢN , XUẤT KHẨU VIỆT NAM . 1. Trú trọng quản lý chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu. 2. Chính phủ trợ giúp các doanh nghiệp công nghệ bảo quản hàng thuỷ sản xuất khẩu. 3. Khuyến khích học hỏi kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước mặn tăng quy mô và chủng loại hàng thuỷ sản xuất khẩu. 4.Chính phủ cần cung cấp thông tin kịp thời về sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản trên thế giới và nhu cầu của các thị trờng về mặt hàng thuỷ sản cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ

I. khái niệm đặc điểm, vai trò, của cạnh tranh hàng hoá.

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Vai trò

II. Sự cần thiết phải tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

1. Tăng cạnh tranh mở rộng quy mô thị trường xuất khẩu thuỷ sản.

2. Tăng chủng loại hàng thuỷ sản xuất khẩu.

3. Tăng ngoại tệ nhằm trang bị kỹ thuật và quản lý chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu.

4. Tạo thêm việc làm cho người lao động.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA XUẤT KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

I. kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản .

1. Cơ cấu hình thức xuất khẩu .

2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

3. Cơ cấu cạnh tranh

II. Những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân.

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

3. Nguyên nhân

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG THUỶ SẢN , XUẤT KHẨU VIỆT NAM .

1. Trú trọng quản lý chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu.

2. Chính phủ trợ giúp các doanh nghiệp công nghệ bảo quản hàng thuỷ sản xuất khẩu.

3. Khuyến khích học hỏi kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước mặn tăng quy mô và chủng loại hàng thuỷ sản xuất khẩu.

4.Chính phủ cần cung cấp thông tin kịp thời về sức cạnh tranh của

hàng thuỷ sản trên thế giới và nhu cầu của các thị trờng về mặt

hàng thuỷ sản cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY