Đề tài Sự sằn sàng tham gia thương mại điện tử Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm

biệt có nhiều triển vọng ở VN. CNPM mang lại nhiều lợi ích to lơn như tăng thu nhập quốc dân, tạo ra khả năng lớn hơn cho hội nhập nền kinh tế thế giới mà tại đó xu hướng số hoá nền kinh tế đã trở thành phổ biến, trở thành xu hướng chung, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, quản lí vĩ mô nền kinh tế của nhà nước, thực hiện lưu thông hàng hoá thuận lợi, tạo ra nhiều công ăn việc làm .

Cũng như bất cứ một ngành mới nào, trong giai đoạn đầu của mình CNPM ở Vietnam thuận lợi thì có nhiều nhưng cũng không ít khó khăn. Sự thuân lợi đó là : Có sự định hướng của nhà nước : Đó là việc xây dựng mọt loạt các chính sách về cơ sở hạ tầng, về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,các chính sách kết hợp nỗ lực của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nưôc để phát triển; có sự giúp đỡ của nhà nước về mặt vật chất như giảm thuế, cho vay vốn ưu đãi.Tuy vậy những khó khăn chính yếu nhất cần một thời gian dài nữa mới có thể khắc phục được như nhận thức của các cá nhân và doanh nghiệp còn hạn chế về lợi ích của TMĐT, về việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt trong bối cảnh thu nhập quốc dân bình quân đầu người còn tuơng đối thấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY