Đề tài Sự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Lời nói đầu

Nội dung

I. Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế

1. Xu thế toàn cầu hoá hiện nay

1.1. Khái niệm chung về toàn cầu hoá

1.2. Tính tất yếu của toàn cầu hoá

1.3. Hai mặt của toàn cầu hoá

2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

2.1. Việt Nam tất yếu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.Nội dung và hình thức hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.1. Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

2.2.2. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế

2.2. Một số lợi ích bước đầu nước ta đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

II. Tiến trình thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

1. Tiến trình hội nhập (trong thời gian vừa qua) của Việt Nam

2. Thực trạng hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay

2.1. Việt Nam trong lộ trình AFTA

2.2. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ

2.3. Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung

2.4. Việt Nam với Liên minh Châu Âu EU

2.5. Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO

3. Những khó khăn của nước ta trong tiến trình hội nhập hiện nay

3.1. Trình độ phát triển thấp của nền kinh tế Việt Nam với hai đặc trưng nghèo nàn và lạc hậu

3.2. Khó khăn thứ hai bắt nguồn từ đặc trưng Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

3.3. Làm thế nào để hội nhập kinh tế quốc tế mà vẫn độc lập tự chủ về chính trị, vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc?

3.4. Cuối cùng đó là nhân tốc bối cảnh quốc tế ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường.

4. Những thuận lợi của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

4.1. Nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá ổn định

4.2. Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, quốc phòng an ninh đảm bảo, môi trường đầu tư kinh tế an toàn.

4.3. Nhân dân ta có truyền thống cần cù, thông minh, dân tộc ta có truyền thống đoàn kết yêu nước.

III. quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chủ động hội nhập kinh tế

1. Xác định quan điểm chủ động quốc tế

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay

2.1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế

2.1.1. Đối với doanh nghiệp, Nhà nước để nâng cao sức cạnh tranh cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu.

2.2.2. Xây dựng kế hoạch hội nhập tới từng cấp, ngành, chủ thế kinh tế

2.3. Tạo môi trường đầu tư ổn định, hiệu quả để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

2.4. Tập trung phát triển nhân lực

2.5. Tiếp thu điều chỉnh chính sách thương mại49

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY