Đề tài Sự lớn mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân

MỤC LỤC

Trang

A _ Lời mở đầu: 1

B _ Những vấn đề chính: 1

I _ Thay đổi nhận thức về khu vực kinh tế tư nhân: 1

II_ Sự lớn mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân 2

III_ Những hạn chế và thách thức 4

1. Hạn chế tồn tại: 4

2. Những thách thức phía trước 6

IV_ Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam 7

1. Tiếp tục hoàn thiện các Luật và văn bản hướng dẫn thực hiện luật 7

2. Nâng cao tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. 8

3. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả cải cách hành chính nhà nước 9

4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 10

5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế 11

6. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp 11

C _ TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY