Đề tài Sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần giầy Hà Nội

Lời nói đầu 1

Với lý do đó, mặc dù trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, nên tôi xin mạnh dạn đưa ra một số quan điểm về vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp hiện nay. 2

Chương I 3

Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam. 3

I/ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ CÁC DNNN Ở VIỆT NAM: 3

1. Quan niệm về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 3

2. Mục tiêu cổ phần hoá. 5

3. Nội dung cổ phần hoá: 5

a) Về đối tượng cổ phần hoá: 6

b) Về lựa chọn hình thức tiến hành: 6

c) Trên cơ sở đã lựa chọn hình thức CPH, khâu tiếp theo đó là xác định giá trị doanh nghiệp: 6

d) Về việc xác định đối tượng mua cổ phần và cơ cấu phân chia cổ phần: 7

II/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG DNNN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CPH Ở VIỆT NAM: 9

1.Tình hình hoạt động của các DNNN tại Việt Nam hiện nay: 9

2. Sự cần thiết phải tiến hành CPH doanh nghiệp Nhà nước : 11

CHƯƠNG II 13

SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI. 13

1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giầy Hà nội. 13

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty cổ phần giầy Hà nội. 15

a) Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần giầy Hà nội. 17

Chương III 20

Những vấn đề tồn tại sau khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 20

1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách cổ phần hoá 20

2. Công tác tổ chức bộ máy chỉ đạo 24

Chương IV 26

Những giảI pháp nhằm khắc phục những vấn đề của công tác sau cổ phần hoá. 26

1. Về công tác tổ chức thực hiện 26

2. Những giải pháp đối với người lao động và quyền lợi của lao động. 27

Kết luận 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY