Đề tài Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

B. Nội dung 2

I/ LẠM PHÁT VÀ VAI TRÒ CỦA CSTT TRONG VIỆC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 2

1. Những quan điểm khác nhau về lạm phát 2

2. Tác động của lạm phát 3

3. Khái niệm về chính sách tiền tệ. 4

4. Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát. 5

4.1. Dự trũ bắt buộc. 5

4.2. Tái chiết khấu 6

4.3. Hoạt động thị trường mở. 7

4.4. Lãi suất. 8

4.5. Hạn mức tín dụng: 9

II/ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NHỮNG NĂM QUA Ở VIỆT NAM. 9

1. Dự trữ bắt buộc 10

2. Tái chiết khấu 11

3. Hoạt động thị trường mở 12

4. Lãi suất 13

5. Hạn mức tín dụng 15

III/ GIẢI PHÁP 16

1. Các nguy cơ dẫn tới việc tái lạm phát 16

2. Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát 16

2.1. Dự trữ bắt buộc. 17

2.2. Tái chiết khấu. 18

2.3. Hoạt động thị trường mở: 18

2.4. Lãi suất. 19

2.5. Hạn mức tín dụng: 21

C. KẾT LUẬN 23

Tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY