Đề tài Sự can thiệp của nhà nước TBCN đối với báo chí

MỤC LỤCĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC ĐỀ TÀI - 1 -CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BÁO CHÍ TBCN - 5 -1. Đôi nét về CNTB - 5 -2. Các thời kì truyền thông chính trị - 6 -2.1. Thời kỳ ‘0’ - 6 -2.2. Thời kỳ 1 - 7 -2.3. Thời kỳ 2 - 7 -2.4. Thời kỳ 3 (đã, đang và vẫn còn tiếp diễn) - 8 -3. Báo chí ở xã hội TBCN qua một số giai đoạn tiêu biểu - 10 -3.1. Thế kỉ XVII và XVIII - 12 -3.1.1. Báo chí Anh: đấu tranh giành quyền lực (1621 – 1791) - 13 -3.1.2. Báo chí Đức bị kiểm duyệt đè nặng (1610 – 1792) - 13 -3.1.3. Báo chí Pháp thời kì Cách Mạng và Đế Chế (1789 – 1815) - 15 -3.2. Từ đầu XIX đến 1871 - 15 -3.2.1. Báo chí Pháp từ 1814 đến 1870 - 16 -3.2.2. Báo chí Anh từ 1791 đến 1870 - 16 -3.2.3. Báo chí Đức từ 1792 đến 1871 - 17 -CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN SỰ CAN THIỆP CỦA TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍ - 18 -1. Báo chí là công cụ trong lĩnh vực chính trị - 18 -1. Chuẩn bị ra sao? - 26 -2.Bám trụ để săn tin và bịa đặt! - 26 -3. Ai là người nắm quyền chế biến thông tin về Iraq - 28 -2. Báo chí là công cụ quản lý xã hội - 32 -3. Báo chí là công cụ tăng doanh thu cho nhà nước TBCN - 34 -CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH CAN THIỆP CỦA TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍI. NHÀ NƯỚC TBCN CAN THIỆP GIÁN TIẾP TỚI BÁO CHÍ - 37 -1. Nhà nước TBCN xây dựng cơ quan báo chí - 37 -2. Sự liên minh, tập trung hóa trong hoạt động truyền thông - 39 -3. Can thiệp thông qua đạo đức báo chí - 45 -2.1. Tự kiểm duyệt và kiểm duyệt chuyên nghiệp - 51 -2.2. Tự do ngôn luận vẫn phải tôn trọng tôn giáo! - 52 -II. NHÀ NƯỚC TBCN CAN THIỆP TRỰC TIẾP TỚI BÁO CHÍ - 55 -1. Can thiệp bằng luật báo chí - 55 -1.1. Tại Mỹ - 55 -1.2. Tại Pháp - 57 -1.3. T ại Singapo - 57 -1.4. Tại Thái Lan - 58 -1.5. Tại Anh - 58 -2. Can thiệp bằng các hình thức ngoài luật - 59 -CHƯƠNG IV: HỆ QUẢ CỦA SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍ - 61 -1. Báo chí TBCN sụt giảm đáng kể - 61 -2. Độc giả mất lòng tin - 62 -1. Báo chí Việt Nam có thời kì bị kiểm duyệt - 65 -2. Sau năm 1954, báo chí Việt Nam hoàn toàn tự do - 68 -3. Báo chí Việt Nam hiện nay - 73 -4. Nhìn thẳng về báo chí Việt Nam và báo chí TBCN (Mỹ làm đại diện) - 79 -KẾT LUẬN - 84 -TÀI LIỆU THAM KHẢO - 85 -

MỤC LỤC

ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC ĐỀ TÀI - 1 -

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BÁO CHÍ TBCN - 5 -

1. Đôi nét về CNTB - 5 -

2. Các thời kì truyền thông chính trị - 6 -

2.1. Thời kỳ ‘0’ - 6 -

2.2. Thời kỳ 1 - 7 -

2.3. Thời kỳ 2 - 7 -

2.4. Thời kỳ 3 (đã, đang và vẫn còn tiếp diễn) - 8 -

3. Báo chí ở xã hội TBCN qua một số giai đoạn tiêu biểu - 10 -

3.1. Thế kỉ XVII và XVIII - 12 -

3.1.1. Báo chí Anh: đấu tranh giành quyền lực (1621 – 1791) - 13 -

3.1.2. Báo chí Đức bị kiểm duyệt đè nặng (1610 – 1792) - 13 -

3.1.3. Báo chí Pháp thời kì Cách Mạng và Đế Chế (1789 – 1815) - 15 -

3.2. Từ đầu XIX đến 1871 - 15 -

3.2.1. Báo chí Pháp từ 1814 đến 1870 - 16 -

3.2.2. Báo chí Anh từ 1791 đến 1870 - 16 -

3.2.3. Báo chí Đức từ 1792 đến 1871 - 17 -

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN SỰ CAN THIỆP CỦA TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍ - 18 -

1. Báo chí là công cụ trong lĩnh vực chính trị - 18 -

1. Chuẩn bị ra sao? - 26 -

2.Bám trụ để săn tin và bịa đặt! - 26 -

3. Ai là người nắm quyền chế biến thông tin về Iraq - 28 -

2. Báo chí là công cụ quản lý xã hội - 32 -

3. Báo chí là công cụ tăng doanh thu cho nhà nước TBCN - 34 -

CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH CAN THIỆP CỦA TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍ

I. NHÀ NƯỚC TBCN CAN THIỆP GIÁN TIẾP TỚI BÁO CHÍ - 37 -

1. Nhà nước TBCN xây dựng cơ quan báo chí - 37 -

2. Sự liên minh, tập trung hóa trong hoạt động truyền thông - 39 -

3. Can thiệp thông qua đạo đức báo chí - 45 -

2.1. Tự kiểm duyệt và kiểm duyệt chuyên nghiệp - 51 -

2.2. Tự do ngôn luận vẫn phải tôn trọng tôn giáo! - 52 -

II. NHÀ NƯỚC TBCN CAN THIỆP TRỰC TIẾP TỚI BÁO CHÍ - 55 -

1. Can thiệp bằng luật báo chí - 55 -

1.1. Tại Mỹ - 55 -

1.2. Tại Pháp - 57 -

1.3. T ại Singapo - 57 -

1.4. Tại Thái Lan - 58 -

1.5. Tại Anh - 58 -

2. Can thiệp bằng các hình thức ngoài luật - 59 -

CHƯƠNG IV: HỆ QUẢ CỦA SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TBCN ĐỐI VỚI BÁO CHÍ - 61 -

1. Báo chí TBCN sụt giảm đáng kể - 61 -

2. Độc giả mất lòng tin - 62 -

1. Báo chí Việt Nam có thời kì bị kiểm duyệt - 65 -

2. Sau năm 1954, báo chí Việt Nam hoàn toàn tự do - 68 -

3. Báo chí Việt Nam hiện nay - 73 -

4. Nhìn thẳng về báo chí Việt Nam và báo chí TBCN (Mỹ làm đại diện) - 79 -

KẾT LUẬN - 84 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 85 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY