Đề tài Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta

Niêm yết lần đầu: là việc cho chứng khoán của một công ty nhất định được giao dịch lần đầu trên sàn sau khi chào bán chứng khoán ra công chúngNiêm yết bổ xung: là việc niêm yết thêm một loại cổ phiếu nào đố nhằm các mực đích sau:Tăng vốn bằng cách phát hành chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi,trả cổ tức bằng cổ phiếu,phát hành cổ phiếu thưởng ,chuyển đổi các trái phiếu có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu.Thay đổi niêm yết: được áp dụng trong những trường hợp sau :Thay đổi tên tổ chức niêm yết ,tách cổ phiếu ,gộp cổ phiếu .Niêm yết lại : được áp dụng trong những trường hợp sau: Niêm yết lại chứng khoán của công ty đã bị huỷ niêm yết ,chia tách công ty ,sát nhập công ty ,sát nhập các tổ chức niêm yết với nhau.Huỷ bỏ niêm yết : bao gồm 2 hình thứcHuỷ niêm yết tự nguyện .Huỷ niêm yết bắt buộc .

Niêm yết lần đầu: là việc cho chứng khoán của một công ty nhất định được giao dịch lần đầu trên sàn sau khi chào bán chứng khoán ra công chúng

Niêm yết bổ xung: là việc niêm yết thêm một loại cổ phiếu nào đố nhằm các mực đích sau:

Tăng vốn bằng cách phát hành chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi,trả cổ tức bằng cổ phiếu,phát hành cổ phiếu thưởng ,chuyển đổi các trái phiếu có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu.

Thay đổi niêm yết: được áp dụng trong những trường hợp sau :

Thay đổi tên tổ chức niêm yết ,tách cổ phiếu ,gộp cổ phiếu .

Niêm yết lại : được áp dụng trong những trường hợp sau:

Niêm yết lại chứng khoán của công ty đã bị huỷ niêm yết ,chia tách công ty ,sát nhập công ty ,sát nhập các tổ chức niêm yết với nhau.

Huỷ bỏ niêm yết : bao gồm 2 hình thức

Huỷ niêm yết tự nguyện .

Huỷ niêm yết bắt buộc .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY