Đề tài Sản xuất nước tương

MỤC LỤC  Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC TƯƠNG 1.1 Lịch sử phát triển của nước tương:1.2 Giá trị thực phẩm của nước tương: 1.3 Thành phần hóa học của nước tương: Phần 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU: 1, NGUYÊN LIỆU CHÍNH: 1.1. Ñaäu phoäng (laïc): 1.2. Khoâ ñaäu phoäng: 1.3. Ñaäu naønh: 1.4. Khoâ ñaäu naønh: 2, NGUYÊN LIỆU PHỤ:2.1 Acid chlohydric (HCl)2.2 Natri cacbonat (Na2CO3)2.3 Nước2.4. Muối (NaCl)2.5 Chất phụ gia2.6 Nguyên liệu giàu glucid2.7 Sinh khối vi sinh vật2.8 Enzyme protease trong công nghệ sản xuất nước tương  Phần 3 : QUY TRÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG: 3.1. Cơ sở khoa học của phương pháp sản xuất nước tương: 3.2. Sản xuất nước tương bằng phương pháp axit: 3.3. Sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men: 3.4. Sản xuất nước tương bằng phương pháp enzymes: 3.5. Sản xuất nước tương bằng phương pháp kết hợp {enzymes và HCL }.  Phần 4 : TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM4.1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

MỤC LỤC

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC TƯƠNG

1.1 Lịch sử phát triển của nước tương:

1.2 Giá trị thực phẩm của nước tương:

1.3 Thành phần hóa học của nước tương:

Phần 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU:

1, NGUYÊN LIỆU CHÍNH:

1.1. Ñaäu phoäng (laïc):

1.2. Khoâ ñaäu phoäng:

1.3. Ñaäu naønh:

1.4. Khoâ ñaäu naønh:

2, NGUYÊN LIỆU PHỤ:

2.1 Acid chlohydric (HCl)

2.2 Natri cacbonat (Na2CO3)

2.3 Nước

2.4. Muối (NaCl)

2.5 Chất phụ gia

2.6 Nguyên liệu giàu glucid

2.7 Sinh khối vi sinh vật

2.8 Enzyme protease trong công nghệ sản xuất nước tương

Phần 3 : QUY TRÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG:

3.1. Cơ sở khoa học của phương pháp sản xuất nước tương:

3.2. Sản xuất nước tương bằng phương pháp axit:

3.3. Sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men:

3.4. Sản xuất nước tương bằng phương pháp enzymes:

3.5. Sản xuất nước tương bằng phương pháp kết hợp

{enzymes và HCL }.

Phần 4 : TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

4.1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY