Đề tài Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế

Mục lục

Lời mở đầu 2

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ 4

I. Quan niệm về rủi ro 4

1. Khái niệm 4

2. Tính chất 4

II. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế 4

1. Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế 4

2. Rủi ro trong hoạt động TTQT 8

PHẦN II: MỘT SỐ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TTQT 9

I. Phân loại theo nguyên nhân phát sinh 9

1. Rủi ro thương mại 9

2. Rủi ro do cho vay tín dụng phục vụ xuất nhập khẩu 10

3. Rủi ro tỷ giá 11

4. Rủi ro quốc gia 13

5. Rủi ro đạo đức 14

6. Rủi ro pháp lý 15

7. Rủi ro trong quá trình hoạt động, tác nghiệp 15

II. Phân loại theo các phương thức thanh toán quốc tế 17

1. Rủi ro trong phương thức chuyển tiền 17

2. Rủi ro trong phương thức ghi sổ 18

3. Rủi ro trong phương thức nhờ thu 18

4. Rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ 19

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC 22

I. Một số giải pháp hạn chế rủi ro với chủ thể là các Ngân hàng Thương mại. 22

1. Đối với bản thân mỗi Ngân hàng thương mại cần phải thực hiện: 22

2. Đối với NHNN 25

II. Một số giải pháp hạn chế rủi ro với các nhà xuất nhập khẩu 27

1. Giải pháp chung đối với cả hai bên. 27

2. Những giải pháp hạn chế rủi ro đối với nhà nhập khẩu: 28

3. Những giải pháp hạn chế rủi ro với nhà xuất khẩu: 29

III. Đối với Nhà nước và các bộ ngành có liên quan 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY