Đề tài Quy trình, thủ tục môi giới bất động sản

I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 2

1. Giới thiệu chung 2

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy 3

3. Điều kiện kinh tế kỹ thuật cho hoạt động 4

3.1. Văn phòng 4

3.2. Nhân lực 4

3.3. Thiết bị kỹ thuật hỗ trợ 4

4. Khu vực hoạt động 4

5. Lĩnh vực môi giới chủ yếu đang hoạt động 4

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC MÔI GIỚI BĐS 5

1.1. Thu thập thông tin về BĐS 5

2.2. Phân tích khách hàng 7

3.3. Thực hiện giao dịch với khách hàng 8

4.4. Kết thúc thương vụ 11

III. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 11

1. Những ưu và nhược điểm quy trình môi giới của Công ty Tài Tâm 11

1.1. Ưu điểm 11

1.2. Nhược điểm 12

1.3. Những bất cập và khó khăn, nguyên nhân của những bất cập khó khăn đó 13

2. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục môi giới 14

3. Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY