Đề tài Quy trình công nghệ sản xuất bia

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BIA 4I-LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BIA 4 II-MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA BIA 4III-NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA 1-NƯỚC 52- ĐẠI MẠCH 83- THẾ LIỆU 124- NẤM MEN 145- HOA HOUBLON 15 6- CÁC CHẤT PHỤ GIA 18PHẦN II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIAI- QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA 20II-THUYẾT MINH QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 212.1- CHẾ ĐỘ DỊCH ĐƯỜNG HOUBLON HÓA 212.1.1. Nghiền nguyên liệu. 212.1.2.Nấu ( Hồ hoá và đường hoá) 222.1.3.Lọc bã- rửa bã 242.1.4. Nấu dịch đường với hoa houblon 252.1.5 Lắng trong tách cặn 272.1.6. Làm lạnh nhanh 272.2. LÊN MEN 28Lên men nấu dịch 281-Lên men chính 302- Lên men phụ và lên men chín bia 313- Thu hồi CO2 324.Lọc bia 321.3. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM 331. Chiết chai 332. Thanh trùng 34PHẦN III: CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 351.Các chỉ tiêu về cảm quan: 352.Các chỉ tiêu hoá học: 353. Cách nhận biết bia ngon 36PHẦN IV. KẾT LUẬN 37PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BIA 4

I-LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BIA 4

II-MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA BIA 4

III-NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA

1-NƯỚC 5

2- ĐẠI MẠCH 8

3- THẾ LIỆU 12

4- NẤM MEN 14

5- HOA HOUBLON 15

6- CÁC CHẤT PHỤ GIA 18

PHẦN II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA

I- QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA 20

II-THUYẾT MINH QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 21

2.1- CHẾ ĐỘ DỊCH ĐƯỜNG HOUBLON HÓA 21

2.1.1. Nghiền nguyên liệu. 21

2.1.2.Nấu ( Hồ hoá và đường hoá) 22

2.1.3.Lọc bã- rửa bã 24

2.1.4. Nấu dịch đường với hoa houblon 25

2.1.5 Lắng trong tách cặn 27

2.1.6. Làm lạnh nhanh 27

2.2. LÊN MEN 28

Lên men nấu dịch 28

1-Lên men chính 30

2- Lên men phụ và lên men chín bia 31

3- Thu hồi CO2 32

4.Lọc bia 32

1.3. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM 33

1. Chiết chai 33

2. Thanh trùng 34

PHẦN III: CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 35

1.Các chỉ tiêu về cảm quan: 35

2.Các chỉ tiêu hoá học: 35

3. Cách nhận biết bia ngon 36

PHẦN IV. KẾT LUẬN 37

PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY