Đề tài Quy trình công nghệ chế biến cá trích xông khói nguyên con

MỤC LỤC 1.GIỚI THIỆU CHUNG 12. NGUYÊN LIỆU : 22.1 Cá trích xương 22.2 Khói 32.3 Nhiên liệu 42.4 Muối: 53. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRÍCH XÔNG KHÓI NGUYÊN CON : 53.1 Qui trình xông khói nóng: 63.2 Thuyết minh các bước thực hiện trong qui trình công nghệ 1: 93.2.1 Nguyên liệu: 93.2.2 Tan giá (rã đông): 93.2.3 Xử lý : 113.2.5 Nhả mặn : 143.2.6 Làm ráo: 153.2.7 Xâu cá : 153.2.8 Sấy sơ bộ: 163.2.9 Xông khói: 163.2.10 Làm nguội: 213.2.11 Đóng gói: 213.2.12 Bảo ôn: 224. SẢN PHẨM 23

MỤC LỤC

1.GIỚI THIỆU CHUNG 1

2. NGUYÊN LIỆU : 2

2.1 Cá trích xương 2

2.2 Khói 3

2.3 Nhiên liệu 4

2.4 Muối: 5

3. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRÍCH XÔNG KHÓI NGUYÊN CON : 5

3.1 Qui trình xông khói nóng: 6

3.2 Thuyết minh các bước thực hiện trong qui trình công nghệ 1: 9

3.2.1 Nguyên liệu: 9

3.2.2 Tan giá (rã đông): 9

3.2.3 Xử lý : 11

3.2.5 Nhả mặn : 14

3.2.6 Làm ráo: 15

3.2.7 Xâu cá : 15

3.2.8 Sấy sơ bộ: 16

3.2.9 Xông khói: 16

3.2.10 Làm nguội: 21

3.2.11 Đóng gói: 21

3.2.12 Bảo ôn: 22

4. SẢN PHẨM 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY