Đề tài Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lời nói đầu 1

I. Lý luận chung về quy luật giá trị 2

1.Nội dung (yêu cầu) của quy luật giá trị 2

2. Tác dụng của quy luật giá trị 3

II. Sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4

1.Phân phối nguồn lực kinh tế 4

2.Giá cả và sự điều tiết giá cả 7

III.Kết luận 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY