Đề tài Quy hoạch sử dụng đất đai xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC  Trang Lời nói đầu 1 Chương I: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 6 I. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm 6 II. Sự cần thiết phải quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 9 III. Căn cứ xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 10 IV. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 10 Chương II: Hiện trạng bố trí sử dụng đất đai tại xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương 14 I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Thanh Giang có ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai 14 II. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2000 18 III. Tình hình quản lý đất đai 25 IV. Nhận xét về hiện trạng sử dụng đất năm 2000 của xã Thanh Giang 26 Chương III: Phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang 28 I. Những căn cứ để xây dựng quy hoạch 29 II. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai xã Thanh Giang 29 III. Xây dựng phương án quy hoạch 35 IV. Kế hoạch sử dụng đất 43 Kết luận 44 Tài liệu tham khảo 45

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 6

I. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm 6

II. Sự cần thiết phải quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 9

III. Căn cứ xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 10

IV. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn 10

Chương II: Hiện trạng bố trí sử dụng đất đai

tại xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương 14

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Thanh Giang có ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai 14

II. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2000 18

III. Tình hình quản lý đất đai 25

IV. Nhận xét về hiện trạng sử dụng đất năm 2000 của xã Thanh Giang 26

Chương III: Phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang 28

I. Những căn cứ để xây dựng quy hoạch 29

II. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai xã Thanh Giang 29

III. Xây dựng phương án quy hoạch 35

IV. Kế hoạch sử dụng đất 43

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY