Đề tài Quản trị rủi ro pháp lý của công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Là một doanh nghiệp lấy xuất khẩu làm chủ đạo, doanh thu của AGIFISH hầu hết bằng ngoại tệ (chiếm gần 90%). Do đó, chính sách quản lý tỷ giá hối đoái của Nhà nước sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chẳng hạn, khi tỷ giá tăng dẫn đến doanh thu theo tiền đồng tăng lên và ngược lại. Hiện nay, tỷ giá có xu hướng tăng nên chưa có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty.

Là một doanh nghiệp lấy xuất khẩu làm chủ đạo, doanh thu của AGIFISH hầu hết bằng ngoại tệ (chiếm gần 90%). Do đó, chính sách quản lý tỷ giá hối đoái của Nhà nước sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chẳng hạn, khi tỷ giá tăng dẫn đến doanh thu theo tiền đồng tăng lên và ngược lại. Hiện nay, tỷ giá có xu hướng tăng nên chưa có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY