Đề tài Quản trị chiến lược cho công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk

Mục LụcMục Lục 1I. TỔNG QUAN CHUNG 31.1 Giới thiệu về Công ty: 31.2 Lịch sử thành lập: 31.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi: 51.4 Các sản phẩm 61.5 Danh hiệu và Phần thưởng 71.6 Cơ cấu tổ chức: 71.7 Kết quả tăng trưởng các năm 121.8 Mục tiêu chiến lược Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk 12II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 132.1 Phân tích môi trường vĩ mô: 132.2 Phân tích môi trường tác nghiệp: 162.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 22III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 233.1 Đặc điểm về nguồn lực 233.2 Đặc điểm về công tác tiếp thị: 273.3 Đặc điểm về nghiên cứu và phát triển (R&D) 293.4 Đặc điểm về tài chính: 313.5 Đặc điểm về nhân sự: 363.6 Đặc điểm về văn hoá Công ty: 383.7 Năng lực công ty VNM 393.8 Năng lực cạnh tranh : 413.9 Ma trận các yếu tố bên trong 42IV. CHIẾN LƯỢC VINAMILK 444.1 Nhóm các chiến lược SO 464.1.2 Chiến lược tích hợp dọc về phía sau (S4 + 02) 474.1.3 Chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài (S1+S2+S5+O3) 474.2 Nhóm các chiến lược ST 484.2.1 Tiếp tục củng cố thương hiệu VNM (S1 + T1 + T5): 484.2.2 Ổn định giá cạnh tranh trên phân khúc hiện tại (đối tượng có thu nhập trung bình và trung bình khá) (S1+T1) 494.3 Nhóm các chiến lược WO 494.3.1 Chiến lược tích hợp dọc về phía sau (W1+O2) 494.3.2 Chiến lược đầu tư vào thị trường Miền Bắc (W3+O1+O2) 494.4 Nhóm các chiến lược WT 50

Mục Lục

Mục Lục 1

I. TỔNG QUAN CHUNG 3

1.1 Giới thiệu về Công ty: 3

1.2 Lịch sử thành lập: 3

1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi: 5

1.4 Các sản phẩm 6

1.5 Danh hiệu và Phần thưởng 7

1.6 Cơ cấu tổ chức: 7

1.7 Kết quả tăng trưởng các năm 12

1.8 Mục tiêu chiến lược Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk 12

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 13

2.1 Phân tích môi trường vĩ mô: 13

2.2 Phân tích môi trường tác nghiệp: 16

2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 22

III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 23

3.1 Đặc điểm về nguồn lực 23

3.2 Đặc điểm về công tác tiếp thị: 27

3.3 Đặc điểm về nghiên cứu và phát triển (R&D) 29

3.4 Đặc điểm về tài chính: 31

3.5 Đặc điểm về nhân sự: 36

3.6 Đặc điểm về văn hoá Công ty: 38

3.7 Năng lực công ty VNM 39

3.8 Năng lực cạnh tranh : 41

3.9 Ma trận các yếu tố bên trong 42

IV. CHIẾN LƯỢC VINAMILK 44

4.1 Nhóm các chiến lược SO 46

4.1.2 Chiến lược tích hợp dọc về phía sau (S4 + 02) 47

4.1.3 Chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài (S1+S2+S5+O3) 47

4.2 Nhóm các chiến lược ST 48

4.2.1 Tiếp tục củng cố thương hiệu VNM (S1 + T1 + T5): 48

4.2.2 Ổn định giá cạnh tranh trên phân khúc hiện tại (đối tượng có thu nhập trung bình và trung bình khá) (S1+T1) 49

4.3 Nhóm các chiến lược WO 49

4.3.1 Chiến lược tích hợp dọc về phía sau (W1+O2) 49

4.3.2 Chiến lược đầu tư vào thị trường Miền Bắc (W3+O1+O2) 49

4.4 Nhóm các chiến lược WT 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY