Đề tài Quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 3

I. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của công ty 3

1. Đối với sản phẩm may. Error! Bookmark not defined.

2. Đối với các bán thành phẩm. Error! Bookmark not defined.

3. Đối với thành phẩm may. Error! Bookmark not defined.

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

I. Hoạt động quản lý chất lượng của công ty: 9

1. Hệ thống quản lý chất lượng trong công ty 9

1.1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 9

1.2. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM 9

1.3. Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 10

2. Tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm của công ty 11

2.1. Chất lượng bán thành phẩm ở phân xưởng cắt. 11

2.2. Chất lượng bán thành phẩm ở phân xưởng thêu, in : 14

2.3. Chất lượng sản phẩm ở các phân xưởng may. 15

3.Công tác quản lý chất lượng ở công ty 20

3.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 20

II. Đánh giá tình hình quản lý chất lượng sản phẩmở công ty cổ phần May Hưng Yên 32

1. Thành tích đạt được : 33

2.Những tồn tại: 35

3.Nguyên nhân của những tồn tại trên: 36

PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 38

I. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 38

II.Một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty cổ phần may Hưng Yên 38

1. Không ngừng nâng cao nhận thức đúng đắn về bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty 39

2. Bố trí thiết bị nơi làm việc sao cho hợp lý và nâng cao trách nhiệm với cán bộ công nhân viên 42

3. Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý nguyên vật liệu do khách hàng cung cấp. 45

4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 50

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY