Đề tài Quản lí rủi ro tín dụng trong các tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 3

PHẦN NỘI DUNG 5

Chương 1: Một số vấn đề về ngân hàng thương mại 5

Chương 2: Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 6

2.1 Rủi ro dặc thù 6

2.2 Rủi ro thị trường 7

Chương 3: Phân loại tín dụng 10

3.1 Cho vay các doanh nghiệp 10

3.2 Cho vay xây dụng nhà ở (cho vay địa ốc) 12

3.3 Tín dụng tiêu dùng 13

3.4 Các khoản vay khác 13

Chương 4: Nguyên nhân dẫn đên rủi ro tín dụng hiên nay 13

4.1 Môi trường pháp ly 14

4.2 Rủi ro do môi trường kinh tế 15

4.3 Rủi do tỉ giá 16

4.4 Rủi ro chính sách tiền tệ 16

4.5 Rủi ro do tình trạng yếu kém về tài chính

của các doanh nghiệp 17

4.6 Rủi ro do trình độ và năng lực của ngân hàng 19

Chương 5: Quản lí rủi ro tín dụng trong các tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam 19

5.1 Chính sách của ngân hàng nhà nước

về an toàn rủi ro tài chính 20

5.2 Quản ly rủi ro trong các ngân hàng thương mại 22

Chương 6: Những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro 24

6.1 Xây dựng phương thức cho vay .24

6.2 Thông tin khách hàng .25

6.3 Tinh hình sử dụng vốn của doanh nghiệp 25

6.4 Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng . 26

6.5 Cho vay dựa vào tài sản thế chấp cầm cố tài sản .27

6.6 Thực hiện tín dụng ngân hàng như

“trung gian tài chính chuyển tiếp” .27

6.8 Khả năng đo lương các loại rủi ro

trong hoạt động tín dụng ngân hàng 27

6.9 Hạn mức tín dụng 28

Chương 7: Một số biện pháp nhằm quản lí rủi ro tín dụng hiện nay 28

7.1 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng 28

7.2 Trích lập dự phòng rủi ro 29

7.3 Bảo hiểm rủi ro tín dụng 29

7.4 Biện pháp phân tán rủi ro 29

7.5 Sử dụng thị trường bán nợ 29

PHẦN KẾT LUẬN 31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY