Đề tài Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3

LỜI NÓI ĐẦU 4

NỘI DUNG 6

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6

1.1. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản trong ngân sách Nhà nước 6

1.1.1. Một số khái niệm và nội dung về chi ngân sách Nhà nước 6

1.1.2. Khái niệm về vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB 8

1.1.3. Vai trò của vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB 13

1.2. Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 14

1.2.1. Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 14

1.2.2. Sự cần thiết của quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 16

1.2.3. Nội dung quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 17

1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 23

CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27

2.1. Một số quy định, chính sách chế độ hiện hành đang được thành phố Hà Nội vận dụng cho quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 27

2.1.1. Quản lý việc lập kế hoạch và thông báo kế hoạch vốn đầu tư. 29

2.1.2. Quản lý việc thanh toán vốn 32

2.1.3. Quản lý việc quyết toán vốn 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY