Đề tài Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam

MỤC LỤCChương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 21. Tổng quan về dự án đầu tư 22. Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư 3Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 141. Đặc điểm tình hình: 142. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong thời gian qua 143. Những tồn tại trong công tác quản lý tiến độ thực hiên các dự án đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp đầu tư tại VIỆT NAM 173.1. Những tồn tại: 173.2. Phân tích nguyên nhân 20KẾT LUẬN 25TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC

Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2

1. Tổng quan về dự án đầu tư 2

2. Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư 3

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 14

1. Đặc điểm tình hình: 14

2. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong thời gian qua 14

3. Những tồn tại trong công tác quản lý tiến độ thực hiên các dự án đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp đầu tư tại VIỆT NAM 17

3.1. Những tồn tại: 17

3.2. Phân tích nguyên nhân 20

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY