Đề tài Quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại

Lời nói đầu

Nội dung.

Chương I. Cơ sở lý luận của việc quản lý tiền cho vay

I.1. Tín dụng là gì?

I.2. Bản chất của tín dụng

I.3. Chức năng của tín dụng

I.4. Vai trò của tín dụng

I.5. Tín dụng ngân hàng

I.6. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Chương II. Những nguyên tắc quản lý tiền cho vay

II.1. Những thông tin cần nắm được trước khi quyết định cho vay

II.2. Những điều kiện cho vay và những đảm bảo cho khoản vay

II.3. Vấn đề quản lý tiền cho vay có hiệu quả

Chương III. Thực trạng việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

III.1. Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

III.2. Các loại cho vay ngắn hạn về vốn lưu động

III.3. Các loại cho vay trung hạn và dài hạn

III.4. Cho vay tiêu dùng

III.5. Thành tựu và hạn chế của việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Chương IV. Giải pháp cho vay an toàn và hiệu quả của các ngân hàng thương mại

IV.1. Giải pháp về rủi ro cho vay

IV.2. Giải pháp về nguyên tắc cho vay

IV.3. Giải pháp về phương thức cho vay

IV.4. Giải pháp về tín dụng của ngân hàng thương mại

IV.5. Giải pháp cho vấn đề ứ đọng vốn hiện nay

IV.6. Giải pháp về nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng

Chương V. Phương hướng để nâng cao hiệu quả của việc quản lý tiền cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

V.1. Chiến lược sử dụng vốn gắn liền với chiến lược kinh tế - xã hội

V.2. Phân bổ thành phần vốn đầu tư trong từng dự án

V.3. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành ngân hàng

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY