Đề tài Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 1B. NỘI DUNG 21. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 21.1. Một số khái niệm liên quan 21.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo 31.3. Tính chất, đặc điểm và nguyên tắc quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo 41.4. Vai trò của giáo dục và đào tạo và ý nghĩa của quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 62. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 82.1. Quá trình phát triển hệ thống quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 82.2. Thành tựu 102.3. Một số yếu kém cần khắc phục 123. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CẦN QUAN TÂM, GIẢI QUYẾT 143.1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo 143.2. Giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 16C. KẾT LUẬN 20DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2

1.1. Một số khái niệm liên quan 2

1.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo 3

1.3. Tính chất, đặc điểm và nguyên tắc quản lý Nhà nước về giáo dục -

đào tạo 4

1.4. Vai trò của giáo dục và đào tạo và ý nghĩa của quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 6

2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 8

2.1. Quá trình phát triển hệ thống quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 8

2.2. Thành tựu 10

2.3. Một số yếu kém cần khắc phục 12

3. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CẦN QUAN TÂM, GIẢI QUYẾT 14

3.1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo 14

3.2. Giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 16

C. KẾT LUẬN 20

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY