Đề tài Quản lý ngoại hối ở Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp

Lời nói đầu

Nội dung

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI.

I. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1.Khái niệm

2.Mục đích quản lý ngoại hối

2.1Điều tiết tỷ giá thực hện chính sách tiền tệ quốc gia.

2.2 Bảo tồn quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước

2.3Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế

I. CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1.Cơ chế tự do ngoại hối

2.Cơ chế quản lý

2.1Cơ chế nhà nước thực hiện quản lý hoàn toàn

2.2 Cơ chế quản lý có điều tiết

II. HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

1. Hoạt động mua bán ngoại hối

1.1Mua bán trên thị trường trong nước

1.2 Mua bán trên thị trường quốc tế

2.Hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng trung ương

III. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

1. Can thiệp trực tiếp

2. Can thiệp gián tiếp

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI GIAN QUA

I. ĐIỂM LẠI CÁC CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ,CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI HỐI VÀ ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ TỪ NĂM 1994 ĐẾN NĂM 2002.

1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng

2. Sau khi ban hành luật ngân hàng

2.1 Về quản lý ngoại hối

2.2 Về quản lý dự trữ ngoại hối

2.3 Về trạng thái ngoại tệ

2.4 Về điều hành tỷ giá hối đoái

2.5 Về vấn đế điều hành lãi suất và cơ chế tín dụng

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TRONG NĂM 2002 ĐẦU 2003.

1.Diễn biến thị trường ngoại tệ năm 2002-2003

2. Những kết quả đạt được.

III. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM .

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

I. DỰ KIẾN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG 5-10 NĂM TỚI .

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI Ở VIỆT NAM

1. Về quản lý ngoại hối

2. Về quản lý dự trữ ngoại hối

3. Về quản lý trạng thái ngoại tệ

4. Về điều hành tỷ giá hối đoái

5. Điều chỉnh chính sách tiền tệ và lãi suất

Kết uận

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY