Đề tài Quản lý dạy và học nghề phổ thông trung học

Lời nói đầu 1

Giới thiệu chương trình 2

Phần1: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dạy và học nghề 3

Chương1: Mô tả hệ thống 3

1.1. Mô hình hoạt động ở các Trung tâm Giáo dục Kĩ thuật tổng hợp 3

1.2. Thực trạng quản lý dạy học nghề tại các Trung tâm Giáo dục Kĩ thuật tổng hợp và nhu cầu tin học hoá 4

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống 5

2.1. Các chức năng chính của hệ thống 5

2.1.1. Chức năng Quản lí giáo viên với các công việc sau 5

2.1.2. Chức năng Quản lí học sinh với các công việc sau 5

2.1.3.Chức năng Quản lí chương trình đào tạo với các công việc sau 5

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 8

2.3. Thiết kế các Form 11

2.3.1. Form TRUONG.SCX &&Cập nhật danh sách Trường, Lớp 11

2.3.2. Form BPCGD.SCX &&Cập nhật bảng phân công giảng dạy` 12

Phần 2: Chương trình 13

Chương1: Ngôn ngữ lập trình Visual FoxPro 13

1.1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 13

Chương 2: Cài đặt và sử dụng chương trình 14

2.1. Cài đặt chương trình 14

2.1.1. Yêu cầu thiết bị 14

2.1.2. Cài đặt 14

2.2. Sử dụng chương trình 15

2.2.1. Khởi động chương trình 15

2.2.2. Các danh sách 15

2.2.3. Học kì 1 21

2.2.4. Học kì 2 và cả năm 23

2.2.5. Tra cứu 24

2.2.6. Hệ thống 25

Đánh giá và kết luận 27

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY