Đề tài Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ giáo dục và đào tạo

MỤC LỤCChương 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT, BỘ GD- ĐT 21.1.Khái quát về hoạt động của ban quản lý Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo 21.1.1.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án 21.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án 31.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án 71.2.Phân tích thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ GD- ĐT 101.2.1.Đặc điểm của Dự án THCS vùng khó khăn nhất liên quan đến công tác quản lý Dự án 101.2.2.Phân tích thực trạng quản lý Dự án 161.2.3. Đánh gía công tác quản lý xây dựng cơ bản 60Chương 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 672.1. Định hướng công tác quản lý 672.1.1. Triển vọng các dự án giáo dục 672.1.2. Phân tích SWOT trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT 692.2. Giải pháp 73Kết luận 78

MỤC LỤC

Chương 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT, BỘ GD- ĐT 2

1.1.Khái quát về hoạt động của ban quản lý Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2

1.1.1.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án 2

1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án 3

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án 7

1.2.Phân tích thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ GD- ĐT 10

1.2.1.Đặc điểm của Dự án THCS vùng khó khăn nhất liên quan đến công tác quản lý Dự án 10

1.2.2.Phân tích thực trạng quản lý Dự án 16

1.2.3. Đánh gía công tác quản lý xây dựng cơ bản 60

Chương 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 67

2.1. Định hướng công tác quản lý 67

2.1.1. Triển vọng các dự án giáo dục 67

2.1.2. Phân tích SWOT trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT 69

2.2. Giải pháp 73

Kết luận 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY