Đề tài Quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung

Danh mục chữ viết tắt

Lời mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI Ở VIỆT NAM

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1 Các khái niệm, thuật ngữ

1.1.1.1. Khái niệm về thương mại quốc tế

1.1.1.2. Khái niệm về thương mại hàng hoá qua biên giới

1.1.2. Các lý thuyết về lợi thế so sánh và thuế quan trong thương mại quốc tế

1.1.2.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh

1.1.2.2 . Các lý thuyết về thuế quan và phi thuế quan trong thương mại quốc tế

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1.Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung

1.2.1.1.Vai trò của quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung

1.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại hàng hoá qua biên giới Việt -Trung

1.2.2. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của Việt Nam trong việc phát triển thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY