Đề tài Quan điểm và tính tất yếu khách quan của rủi ro trong hoạt động ngân

Mở đầu 1

Nội dung:

A. tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh

tế thị trường.

I. Quan điểm tín dụng ngân hàng. .2

II. Vai trò của tín dụng ngân hàng. .3

III. Quan điểm và tính tất yếu khách quan của rủi ro trong

hoạt động ngân hàng. .5

IV.Hậu quả rủi ro tín dụng ngân hàng xảy ra trong

các năm vừa qua. .6

B. Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng.

trong qua trình xét duyệt. .8

I. Nguyên nhân rủi ro chính trong qúa trình giám sát tiền vay. 11

II.Thu nợ – sử lý nợ quá hạn cứng nhắc, không hiệu quả và

chưa thực sự hợp tác với người vay. 11

III. Một số nguyên nhân mang tính khách quan. .12

C. Một số phương pháp quản lý hạn chế rủi ro TDNH.

I. Các nguyên tắc quản lý tài sản trong NHTM. 13

II. Một số phương pháp quản lý khác trong hoạt đông ngân hàng. .18

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY