Đề tài Quan điểm và giải pháp phát triển thị trường BĐS trong thời gian tới

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

Lời mở đầu. 2

Chương I : Tổng quan về thị trường bất động sản. 3

1. Khái niệm và đặc điểm của BĐS 3

1.1 Khái niệm . 3

1.2. Đặc điểm. 4

2. Khái niệm,phân loại và đặc điểm của thị trường BĐS . 6

2.1. Khái niệm. 6

2.2. Phân loại thị trường BĐS. 6

2.3. Đặc điểm của thị trường BĐS. 7

3. Vị trí, vai trò của thị trường BĐS. 12

4.Quy luật cung cầu trong thị trường BĐS. 14

4.1.Khái quát về cầu BĐS. 14

4.1.1 Khái niêm, phân loại. 14

4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu BĐS. 15

4.2. Khái quát về cung BĐS. 18

4.2.1 Khái niệm. 18

4.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cung BĐS. 19

4.2.3.phân tích nguồn cung BĐS 20

4.3 Quy luật cung cầu BĐS trong thị trường BĐS. 20

4.3.1 Tác động chuyển dịch của cầu. 21

4.3.2 Tác động dịch chuyển của cung. 21

4.3.3. Sự thay đổi của cả cung và cầu. 21

Chương II - Thực trạng hoạt động của thị trường BĐS tại Việt Nam hiện nay. 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường BĐS. 22

1.1 Giai đoạn trước năm 1993. 22

1.2. Giai đoạn 1993-2001. 23

1.3 Giai đoạn 2001-2003. 24

1.4. Giai đoạn 2003-2007. 25

1.5. Giai đoạn từ đầu năm 2007 đến nay. 27

Chương III- Quan điểm và giải pháp phát triển thị trường BĐS trong thời gian tới. 29

1. Một số nhận xét về thị trường BĐS trong thời gian qua. 29

1.1 Ưu điểm. 29

1.2. Những tồn tại. 31

2. Một số giải pháp và định hướng phát triển thị trường BĐS ở nước ta trong thời gian tới. 34

2.1 Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về thị trường BĐS. 34

2.2 Đảm bảo quy hoạch đi trước một bước. 34

2.3. Thực hiện đăng ký tài sản là BĐS. 35

2.4. Hoàn thiện bộ máy và tăng cường năng lực cán bộ quản lý. 36

2.5 Thực thi các biện pháp chống đầu cơ BĐS. 36

2.6. Chính sách thuế trong kinh doanh BĐS. 37

2.7. Hoàn thiện hệ thống thị trường, xúc tiến việc hình thành sàn giao dịch BĐS để thị trường vận hành có hiệu quả. 37

Kết luận. 39

Tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY