Đề tài Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Nền kinh tế thị trường cơ bản đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển với tốc độ cao. Sự thành công của nó là ở chỗ đem lại thành quả của tăng trưởng kinh tế cao đến với mọi người bằng cách không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm tốt các vấn đề xã hội và công bằng, bình đẳng trong xã hội. Nền kinh tế hiện nay ở nước ta là nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế tham gia thị trường: thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tập thể, thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, thành phần kinh tế tư bản tư nhân, thành phần kinh tế tư bản nhà nước, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là nhờ sự phát triển toàn diện của việc phát triển kinh tế đi kèm với việc phát triển lực lượng sản xuất và đi theo đường lối đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY