Đề tài Quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu vấn đề Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

ĐỀ CƯƠNG

Lời mở đầu . 1

Đề cương . 2

Nội dung 4

I. Lý luận về quan điểm toàn diện . 4

I.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến khái niệm về mối liên hệ phổ biến . 4

I.2. Nguyên lý về sự phát triển . 4

I.3. ý nghĩa phương pháp luận của hai nguyên lý trên với việc Việt Nam gia nhập WTO . 5

II. Quan điểm toàn diện đối với Việt Nam gia nhập WTO 6

II.1. Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO . 6

II.1.1. WTO là gì ? 6

II.1.2. Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam 7

II.2. Tóm tắt toàn văn cam kết WTO 8

II.2.1 Cam kết đa phương . 8

II.2.2. Cam kết về thuế nhập khẩu 9

II.2.3. Cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ . 9

II.3. Cơ hội và thách thức . 10

II.3.1. Về cơ hội 10

II.3.2. Về thách thức . 10

II.4. Vai trò của đảng nhà nước và các tổ chức hiệp hội, quần chúng nhân dân và doanh nghiệp . 12

II.5. Tác động của WTO tới kinh tế Việt Nam . 13

II.6. Các chính sách kinh tế cần hoạch định . 15

Kết luận . 17

TàI liệu tham khảo . 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY