Đề tài Quá trình đồ gạo

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH ĐỒ GẠO: 21. Khái niệm : 22. Lịch sử phát triển : 23. Mục đích của quá trình đồ gạo: 2II. NGUYÊN LIỆU THÓC: 31. Cây lúa : 32. Hạt thóc: 42.1. Cấu tạo: 42.2. Thành phần hóa học: 5III. QUÁ TRÌNH ĐỒ GẠO( GIA CÔNG NƯỚC NHIỆT ): . . .71. Làm ướt - ủ ẩm: 81.1.Mục đích – yêu cầu : 81.2. Phương pháp: 81.3. Biến đổi: 81.4. Thiết bị : 131.5.Ảnh hưởng của các thông số đến chất lượng sản phẩm: 142. Hấp: 192.1. Mục đích – yêu cầu : 192.2.Phương pháp thực hiện: 192.3.Biến đổi : 202.4.Thiết bị : 242.5.Ảnh hưởng của các thông số đến chất lượng sản phẩm: 253. Sấy : 283.1. Mục đích : 283.2.Phương pháp: 283.3.Biến đổi : 283.4.Thiết bị sấy dùng hơi quá nhiệt: 333.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy và nhiệt độ thóc: 34VI. TÍNH CHẤT SẢN PHẨM GẠO ĐỒ 351.Vật lý : 35 2. Thành phần hóa học : 35 Protein 35 Chất béo: 35 Chất khoáng 35 Vitamin 35 3. Cảm quan: 35 4.Tính chất công nghệ : 35 5. Bảo quản : 35V. TÀI LIỆU THAM KHẢO . .44

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH ĐỒ GẠO: 2

1. Khái niệm : 2

2. Lịch sử phát triển : 2

3. Mục đích của quá trình đồ gạo: 2

II. NGUYÊN LIỆU THÓC: 3

1. Cây lúa : 3

2. Hạt thóc: 4

2.1. Cấu tạo: 4

2.2. Thành phần hóa học: 5

III. QUÁ TRÌNH ĐỒ GẠO( GIA CÔNG NƯỚC NHIỆT ): . . .7

1. Làm ướt - ủ ẩm: 8

1.1.Mục đích – yêu cầu : 8

1.2. Phương pháp: 8

1.3. Biến đổi: 8

1.4. Thiết bị : 13

1.5.Ảnh hưởng của các thông số đến chất lượng sản phẩm: 14

2. Hấp: 19

2.1. Mục đích – yêu cầu : 19

2.2.Phương pháp thực hiện: 19

2.3.Biến đổi : 20

2.4.Thiết bị : 24

2.5.Ảnh hưởng của các thông số đến chất lượng sản phẩm: 25

3. Sấy : 28

3.1. Mục đích : 28

3.2.Phương pháp: 28

3.3.Biến đổi : 28

3.4.Thiết bị sấy dùng hơi quá nhiệt: 33

3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy và nhiệt độ thóc: 34

VI. TÍNH CHẤT SẢN PHẨM GẠO ĐỒ 35

1.Vật lý : 35

2. Thành phần hóa học : 35

 Protein 35

 Chất béo: 35

 Chất khoáng 35

 Vitamin 35

3. Cảm quan: 35

4.Tính chất công nghệ : 35

5. Bảo quản : 35

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO . .44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY