Đề tài Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

II. LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG THễNG TIN QUẢN Lí : 3

1. Giỏ trị của hệ thống thụng tin quản lý : 3

2. Tớnh giỏ trị của hệ thống thụng tin : 4

2.1. Phương pháp bảo hiểm : 5

2.2. Phương pháp chuyên gia : 5

3. Chi phớ cho hệ thống thụng tin : 6

3.1. Chi phí cố định : 6

3.2. Chi phí biến động : 6

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN Lí : 7

1. Phương pháp phân tích điểm cân bằng chi phí 7

1.1 Nội dung : 7

1.2. Vớ dụ 8

2. Phương pháp phân tích tiền dư 13

2.1. Nội dung : 13

2.2. Vớ dụ : 14

3. Phương pháp kinh nghiệm 16

3.1. Nội dung : 16

3.2. Vớ dụ : 17

4. Phương pháp so sánh 27

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY