Đề tài Phương pháp trả lương tại Công ty TNHH điện tử Phương Đông

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHƯƠNG ĐÔNG 3

I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ máy tính Thế Trung CMS 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH điện tử Phương Đông 3

1.2. Nhiệm vụ và chức năng 3

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 4

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (2001 - 2005). 6

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHƯƠNG ĐÔNG 10

2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp trả lương của Công ty 10

2.1.1. Đặc điểm lao độngcủa Công ty. 10

2.1.2. Đặc điểm về kinh doanh của Công ty 11

2.1.3. Đặc điểm về quản lý 16

2.1.4. Đặc điểm về các dòng sản phẩm của Công ty trên thị trường. 17

2.1.5. Đặc điểm về thiết bị máy móc và công nghệ của Công ty. 18

2.2. Thực trạng phương pháp trả lương của Công ty. 19

2.2.1. Khái niệm tiền lương. 19

2.2.2. Quy chế trả lương của Công ty. 22

2.2.2. Hình thức trả lương. 23

2.3. Nhận xét chung về công tác trả lương của Công ty. 33

2.3.1. Hiệu quả đạt được. 33

2.3.2.Những hạn chế. 35

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CMS 37

* Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương. 37

3.1. Phân bổ lại quỹ tiền lương thời gian. 38

3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc. 40

3.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá. 42

3.4. Hoàn thiện công tác chi trả lương cho nhân viên. 42

3.5. Tổ chức chỉ đạo sản xuất. 45

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY