Đề tài Phương án triển khai tổng đài cung cấp đa dịch vụ mã số 004 - 2001 - TCT - RDP - VT - 01

1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2

1.1. Công nghệ chuyển mạch nền tảng 3

1.1.1. IP 3

1.1.2. ATM 4

1.1.3. MPLS 5

1.2. Vấn đề tiêu chuẩn hoá 9

2. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỦA CÁC HÃNG 12

2.1. Giải pháp của Ericsson 12

2.1.1. Các loại serie thiết bị 14

2.1.2. Kết nối với mạng hiện thời 16

2.1.3. Độ mềm dẻo và tính tương thích 16

2.2. Giải pháp của SIEMENS 17

2.2.1. Cấu trúc chung 17

2.2.2. Các loại serie thiết bị 17

2.2.3. Kết nối với mạng hiện thời 18

2.2.4. Độ mềm dẻo và tính tương thích 18

2.3. Giải pháp của Alcatel 18

2.3.1. Cấu trúc chung 18

2.3.2. Các loại serie thiết bị 20

2.3.3. Kết nối với mạng hiện thời 21

2.3.4 Độ mềm dẻo và tính tương thích 21

2.4. Giải pháp của Nortel 22

2.4.1. Cấu trúc chung 22

2.4.2. Các loại serie thiết bị 23

2.4.3. Kết nối với mạng hiện thời 25

2.4.4. Độ mềm dẻo và tính tương thích 25

2.5 Giải pháp của Cisco 25

2.5.1. Cấu trúc chung 25

2.5.2. Các loại serie thiết bị 27

2.5.3. Kết nối với mạng hiện thời 29

2.5.4. Độ mềm dẻo và tính tương thích 29

2.6 Giải pháp của Lucent 30

2.6.1. Cấu trúc chung 30

2.6.2. Các loại serie thiết bị 31

2.7. Đánh giá và kết luận 32

3. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÁC TỔNG ĐÀI ĐA DỊCH VỤ 33

3.1. Những khái niệm cơ bản 33

3.2. Định nghĩa tổng đài cung cấp đa dịch vụ: 34

3.3. Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ 36

3.4. Kết nối với mạng hiện thời 46

4. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CÁC TỔNG ĐÀI ĐA DỊCH VỤ TRÊN MẠNG VNPT 46

4.1. Hiện trạng các nút chuyển mạch và khả năng chuyển đổi 46

4.1.1. Hệ thống chuyển mạch kênh 46

4.1.2. Các mạng chuyển mạch gói truyền số liệu 46

4.1.3. Mạng Internet quốc gia 46

4.2. Các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết 47

4.2.1. Xác định nhu cầu và lưu lượng truyền tải qua mạng 47

4.2.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật cần tuân thủ 47

4.2.3. Giải quyết vấn đề kết nối với mạng hiện tại 47

4.2.4. Tổ chức mạng truy nhập băng rộng 48

4.3. Phương án và lộ trình triển khai 48

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY