Đề tài phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I:THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHẫP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO THỰC TIỄN QUẢN Lí DOANH NGHIỆP 3

1. Những ưu điểm và hiệu quả của việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào doanh nghiệp: 3

2. Những khuyết điểm và hạn chế của việc vận dụng phép biện chứng duy vật: 5

CHƯƠNG II: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VẬN DUNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀO THỰC TRANG DOANH NGHIỆP 8

1. Người quản lý phải nắm bắt được chính xác quy luật khách quan. 8

2. Phỏt huy tớnh sỏng tạo của cụng nhõn viờn chức trong doanh nghiờp. 9

3. Phỏt hiện kịp thời, phõn tớch và giải quyết mõu thuẫn đúng lúc, đúng chỗ, đủ điều kiện. 10

KẾT LUẬN 11

Tài liệu tham khảo 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY