Đề tài Phát triển nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện đời sống dân sinh miền Bắc Trung Bộ

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I : Mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp nông thôn và cải thiện đời sống 2

1. Mối quan hệ tăng trưởng và cải thiện đời sống. 2

2. Tại sao phải phát triển nông nghiệp và nông thôn để cải thiện đời sống dân sinh ở miền Bắc Trung Bộ 3

Chương 2: Tác động phát triển nông nghiệp nông thôn đến cải thiện đời sống 4

1- Đặc điểm vùng Bắc Trung Bộ 4

2. Thành tựu đã đạt được trong việc phát triển nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện đời sống 5

2.1. Đời sống nhân dân được cải thiện 5

2.2. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực 6

3. Hạn chế của vùng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn 8

3.1. Mức sống dân cư trong vùng vẫn còn thấp so với các vùng khác 8

3.2. Đời sống nhân dân được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững 9

3.3. Cơ cấu trong nông nghiệp còn chậm chuyển dịch 9

4. Nguyên nhân 10

4.1. Nguyên nhân khách quan 10

4.2. Nguyên nhân chủ quan 10

5. Ma trận SWOT cho vùng Bắc Trung Bộ 13

Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp và 15

nông thôn của vùng. 15

1. Thâm canh đa dạng hoá các sản phẩm cũng như các ngành nghề trong nông thôn. 15

2. Tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính và các chương trình khuyến nông 17

3. Xây dựng chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân 17

KẾT LUẬN 19

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY