Đề tài Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN THỜI GIAN QUA 21. Những chuyển biến của khu vực kinh tế tư nhân 21.1. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện 21.2. Về cơ cấu loại hình doanh nghiệp 51.3. Tạo nhiều công ăn việc làm mới 81.4. Góp phần cân bằng ngoại tệ thông qua xuất khẩu 91.5. Đóng góp vào nguồn thu ngân sách 91.6. Góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 91.7. Góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ 102. Những hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân 11 2.1. Những mặt hạn chế 112.2. Những vấn đề bức xúc cần giải quyết 113. Nguyên nhân và những tồn tại 163.1. Vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử đối với khu vực tư nhân 163.2. Những nguyên nhân từ cơ chế, chính sách 163.3. Những nguyên nhân của bản thân doanh nghiệp 17II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 181. Xoá bỏ sự mặc cảm của xã hội và sự kỳ thị của một số công chức trong bộ máy công quyền đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 182. Phải tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng 193. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng 204. Doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh thích hợp 225. Phát huy vai trò tích cực của các hiệp hội doanh nghiệp trong thu thập và cung cấp thông tin, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới cho doanh nghiệp 23KẾT LUẬN 24Tài liệu tham khảo 25

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN THỜI GIAN QUA 2

1. Những chuyển biến của khu vực kinh tế tư nhân 2

1.1. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện 2

1.2. Về cơ cấu loại hình doanh nghiệp 5

1.3. Tạo nhiều công ăn việc làm mới 8

1.4. Góp phần cân bằng ngoại tệ thông qua xuất khẩu 9

1.5. Đóng góp vào nguồn thu ngân sách 9

1.6. Góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 9

1.7. Góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ 10

2. Những hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân 11

2.1. Những mặt hạn chế 11

2.2. Những vấn đề bức xúc cần giải quyết 11

3. Nguyên nhân và những tồn tại 16

3.1. Vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử đối với khu vực tư nhân 16

3.2. Những nguyên nhân từ cơ chế, chính sách 16

3.3. Những nguyên nhân của bản thân doanh nghiệp 17

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 18

1. Xoá bỏ sự mặc cảm của xã hội và sự kỳ thị của một số công chức trong bộ máy công quyền đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 18

2. Phải tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng 19

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng 20

4. Doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh thích hợp 22

5. Phát huy vai trò tích cực của các hiệp hội doanh nghiệp trong thu thập và cung cấp thông tin, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới cho doanh nghiệp 23

KẾT LUẬN 24

Tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY