Đề tài Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành tại Công ty chứng khoán Thăng Long

Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của TCPH để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. Theo pháp luật của Việt Nam có 2 hình thức bảo lãnh phát hành chứng khoán trên thị trường như sau:- Bảo lãnh chắc chắn: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh nhận mua toàn bộ số chứng khoán trong đợt phát hành của tổ chức phát hành, sau đó sẽ bán ra công chúng. Giá mua của công ty bảo lãnh thường là một giá đã được ấn định và thường thấp hơn giá thị trường, giá bán của công ty bảo lãnh là giá thị trường.- Bảo lãnh cố gắng tối đa: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh phát hành hứa sẽ cố gắng tới mức tối đa có thể để bán hết số chứng khoán cần phát hành cho công ty phát hành. Trong trường hợp bán không hết, số chứng khoán còn lại được trả về cho công ty phát hành. Công ty bảo lãnh được hưởng hoa hồng trên số chứng khoán được bán ra.

Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của TCPH để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết.

Theo pháp luật của Việt Nam có 2 hình thức bảo lãnh phát hành chứng khoán trên thị trường như sau:

- Bảo lãnh chắc chắn: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh nhận mua toàn bộ số chứng khoán trong đợt phát hành của tổ chức phát hành, sau đó sẽ bán ra công chúng. Giá mua của công ty bảo lãnh thường là một giá đã được ấn định và thường thấp hơn giá thị trường, giá bán của công ty bảo lãnh là giá thị trường.

- Bảo lãnh cố gắng tối đa: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh phát hành hứa sẽ cố gắng tới mức tối đa có thể để bán hết số chứng khoán cần phát hành cho công ty phát hành. Trong trường hợp bán không hết, số chứng khoán còn lại được trả về cho công ty phát hành. Công ty bảo lãnh được hưởng hoa hồng trên số chứng khoán được bán ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY