Đề tài Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG(CVTD) CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1. Khái niệm đặc điểm và phân loại CVTD 3

1.1.1. Khái niệm CVTD 3

1.1.2. Đối tượng CVTD 4

1.1.3. Đặc điểm CVTD 5

1.2. Các phương thức CVTD 8

1.2.1. Phân loại CVTD dựa vào mục đích 8

1.2.2. Căn cứ theo phương thức hoàn trả 9

1.2.3. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay 11

1.2.4. Căn cứ vào nguồn gốc các khoản CVTD 11

1.3. Các nhân tố tác động đến CVTD 19

1.3.1. Nhóm các nhân tố khách quan 19

1.3.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CVTD TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG(NHCT) BA ĐÌNH 24

2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng Công Thương Ba Đình 24

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ các phòng ban 26

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Ba Đình 40

2.2. Thực trạng CVTD tại chi nhánh NHCT Ba Đình 49

2.2.1. Đối tượng và quy trình CVTD 49

2.2.2. Thực trạng CVTD tại chi nhánh 51

2.3. Đánh giá hoạt động CVTD tại chi nhánh 57

2.3.1. Kết quả đạt được 57

2.3.2. Nguyên nhân và hạn chế 57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CVTD TẠI NHCT BA ĐÌNH 67

3.1. Định hướng phát triển của NHCT Ba Đình 67

3.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 67

3.1.2. Các biện pháp thực hiện 67

3.2. Các giải pháp 69

3.2.1. Phải có chính sách cụ thể về CVTD 69

3.2.2. Hoàn thiện quy trình CVTD 71

3.2.3. Đa dạng hoá các phương thức cho vay tiêu dùng 72

3.2.4. Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 73

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 74

3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 76

3.2.1. Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 78

3.3. Một số kiến nghị 79

3.3.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của nhà nước 80

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 81

3.3.3. Kiến nghị đối với các cấp có liên quan 82

3.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 83

Kết luận 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY