Đề tài Pháp luật hiện hành về sở hữu công nghiệp và thực trạng áp dụng pháp luật

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 3

1. Khái niệm về sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp 3

2.Tính tất yếu, sự cần thiết phải bảo hộ quyền SHCN 3

3. Thực trạng pháp luật nước ta về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 6

3.1 Quá trình hình thành các quy định về quyền SHCN tại Việt Nam trước khi có Bộ luật Dân sự 1995 6

3.2 Sự phát triển của quyền SHCN sau khi Bộ luật dân sự ra đời 10

3.3 Phân biệt Luật điều chỉnh sau khi có sự ra đời của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 11

II . PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 13

1. Pháp luật thực định về SHCN 13

2. Thực tiễn áp dụng: 17

2.1 Đóng góp của luật: 17

2.2 Những vấn đề còn tồn tại 19

III- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SHCN Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 25

1. Quá trình hội nhập và quan điểm hoàn thiện, phát triển của Đảng và Nhà nước về vấn đề SHCN 25

2. Một số khuyến nghị 26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY