Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống - quản lý kho của cửa hàng lốp xe

MỤC LỤC  Lời nói đầu1.Mục tiêu và mô tả đề tài1.1 Mục tiêu . 21.2 Mô tả . 32. Phân tích 2.1 Phát hiện thực thể . 8 2.2 Mô hình ERD . 9 2.3 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ .10 2.4 Mô tả bảng tổng kết . 163. Thiết kế giao diện 3.1 Thiết kế menu .18 3.2 Thiết kế form .21 3.3 Mô tả các ô xử lý . 354. Đánh giá ưu khuyết 4.1 Ưu điểm . 48 4.2 Khuyết điểm . 485. Bảng phân công Mục lục

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1.Mục tiêu và mô tả đề tài

1.1 Mục tiêu . 2

1.2 Mô tả . 3

2. Phân tích

2.1 Phát hiện thực thể . 8

2.2 Mô hình ERD . 9

2.3 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ .10

2.4 Mô tả bảng tổng kết . 16

3. Thiết kế giao diện

3.1 Thiết kế menu .18

3.2 Thiết kế form .21

3.3 Mô tả các ô xử lý . 35

4. Đánh giá ưu khuyết

4.1 Ưu điểm . 48

4.2 Khuyết điểm . 48

5. Bảng phân công

Mục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY