Đề tài Phân tích và đánh giá tình hình biến động Chỉ số giá tiêu dùng của Thành phố Hà nội sau Quyết định số 258/QĐ-TCTK ngày 3/3/2006 của Tổng cục trưởng TCTK về phương án điều tra và Báo cáo Giá tiêu dùng giai đoạn 2006 - 2010

Phần nội dung

Phần I: Những vấn đề chung về Chỉ số giá tiêu ding

I. Khái niệm, định nghĩa

1.1. Khái niệm, định nghĩa Giá tiêu dùng

1.2. Khái niệm, định nghĩa Chỉ số giá tiêu dùng

II. Phương pháp điều tra và tính chỉ số giá tiêu dùng ở nước ta

2.1. Cấu trúc của Chỉ số giá tiêu dùng

2.2. Danh mục mặt hàng, dịch vụ đại diện chuẩn cho thời kỳ 2006- 2010

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Lý do xác định danh mục mặt hàng, dịch vụ đại điện

2.2.3. Yêu cầu khi xây dựng danh mục mặt hàng, dịch vụ đại diện

2.3. Tổ chức mạng lưới điều tra

2.3.1. Khu vực điều tra

2.3.2. Điểm điều tra

2.4. Quy định thời gian điều tra giá

2.5. Xây dựng quyền số

2.6. Công thức tinh Chỉ số giá tiêu dùng

2.7. Tính Chỉ số giá tiêu dùng cho các Vùng và cả nước

2.7.1. Tính chỉ số giá tiêu dùng các vùng kinh tế

2.7.2. Tính Chỉ số giá tiêu dùng cả nước.

III. Nội dung & phương pháp tính Chỉ số giá tiêu dùng thành phố Hà nội

3.1. Xây dựng danh mục mặt hàng đại diện của Hà nội

3.2. Lập bảng giá kỳ gốc năm 2005

3.3. Tổ chức mạng lưới và quy định thời gian điều tra

3.3.1.Chọn khu vực điều tra.

3.3.2. Chọn điểm điều tra

3.3.3. Thời điểm điều tra

3.4. Tính chỉ số giá tiêu dùng

3.4.1. Tính Giá Bình quân cho từng mặt hàng trong tháng báo cáo

3.4.2. Tính chỉ số giá tiêu dùng tháng (riêng cho từng khu vực nông thôn và thành thị) theo các trình tự sau:

3.4.3. Tính chỉ số giá toàn tỉnh, thành phố

3.5. Biện pháp xử lý một số trường hợp đặc biệt thường gặp phải trong điều tra Giá.

3.5.1. Trường hợp kỳ Điều tra vào những ngày lễ tết

3.5.2. Trường hợp mức giá của 1 mặt hàng náo đó tăng quá cao hoặc giảm quá thấp so với kỳ trước nhưng trong phiếu không có ghi chú.

3.5.3. Mặt hàng không xuất hiện tạm thời

3.5.4. Mặt hàng biến mất hẳn

3.5.5. Giá của 1 mặt hàng hay dịch vụ giảm do người sản xuất chủ động hạ giá.

3.5.6. Người bán chủ động giảm giá cho một số khách hàng đặc biệt theo các hình thức như khuyến mại cho người mua nhiều, phát thẻ ưu tiên giảm giá cho khách hàng thân thuộc.

3.5.7. Đối với một số mặt hàng có giá trị lớn, có nhiều phu kiệm bán kèm theo.

3.5.8. Giá điện

3.5.9. Giá nước máy (nước sạch)

Phần II: Phân tích và đánh giá tình hình biến động Chỉ số giá tiêu dùng năm 2006 và quý I năm 2007.

I. Tình hình biến động giá tiêu dùng năm 2006 và quýI năm 2007

1.1. Tình hình biến động Giá tiêu dùng quý 1 năm 2006

1.2. Tình hình biến động giá tiêu dùng quý 2 năm 2006

1.3 Tình hình biến động Giá tiêu dùng quý 3 năm 2006

1.4. Tình hình biến động Giá tiêu dùng quý 4 năm 2006

1.5 Tình hình biến động giá tiêu dùng qúy 1 năm 2007

II. Dùng phương phápBiến động thời vụ để phân tích biến động Giá tiêu dùng

III. Dùng phương pháp Hồi quy tương quan phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và Chỉ số giá tiêu dùng

IV. Một số nhận xét

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY