Đề tài Phân tích tình hình tổ chức và tài chính của Nhà xuất bản Bản Đồ

A. Lời mở đầu 1

B. Phần nội dung 2

I. Những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp Nhà nước 2

1. Khái niệm . 2

2. Những đặc điểm cơ bản củaDNNN . 2

3. Các loại doanh nghiệp Nhà nước 3

II. Qúa trình hình thành và phát triển của NXBBĐ . 3

III. Tình hình tổ chức và tài chính của NXB Bản Đồ . 4

1. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất

của NXB Bản đồ . 4

2. Tình hình tài chính của NXB Bản đồ . 5

IV. Nhận xét về cách tổ chức và kinh doanh của NXB Bản đồ . 7

1. Ưu điểm đạt được . 7

2. Những mặt hạn chế còn tồn tại . 8

3. Những giải pháp khắc phục . 9

C. Lời kết luận . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY