Đề tài Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp phục vụ cho công tác Tín Dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng ngân hàng 3

1.1.Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng. 3

1.1.2. Các hình thức tín dụng. 4

1.1.3. Đặc trưng của hoạt động tín dụng. 4

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng ngân hàng. 5

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. 5

1.2.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. 6

Chương 2:Thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dich ngân hàng 16

đầu tư và phát triển Việt Nam 16

2.1. Tổng quan về ngân hàng ĐT&PT Việt Nam và SGD Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. 16

2.1.1. Sơ lược hình thành và phát triển của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. 16

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của SGD 17

2.1.3. Kết quả kinh doanh. 22

2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 24

2.2.2. Xếp loại khách hàng 31

2.3. Đánh giá công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại SGD Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 35

2.3.1. Những kết quả đạt được. 35

2.3.2. Những khó khăn tồn tại: 39

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại: 39

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam 42

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của SGD Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 42

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính 43

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin. 43

3.2.2. Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng. 44

3.2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình phân tích thẩm định khách hàng vay vốn. 45

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu trung bình đối với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 46

3.3. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan. 46

3.3.1. Kiến nghị với NHNN 46

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. 47

Kết luận 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY