Đề tài Phân tích thực trạng trả lương công ty dệt kim Thăng Long

CHƯƠNG I 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 1

1. Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương 1

1.1 Khái niệm, bản chất tiền lương 1

1.2 Vai trò của tiền lương Tiền lương có vai trò quan trọng đối với cả người lao động và doanh nghiệp. Tiền lương có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho người lao động. Đồng thời tiền lương cũng có tác dụng to lớn trong động viên khuyến khích người lao động yên tâm làm việc. Người lao động chỉ có thể yên tâm dồn hết sức mình cho công viẹc nếu công việc ấy đem lại cho họ một khoản đủ để trang trải cuộc sống. Thực tế hiện nay tiền lương còn được coi như một thước đo chủ yếu về trình độ lành nghề và thâm niên nghề nghiệp. Vì thế, người lao động rất tự hào về mức lương cao, muốn được tăng lương, mặc dù, tiền lương có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của họ. 2

2. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 2

2.1 Các yêu cầu của hệ thống thù lao 3

2.2 Các nguyên tắc trả lương 3

3. Các hình thức trả lương 4

3.1 Hình thức trả lương theo thời gian 4

3.1.1 Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản 6

3.1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 6

3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 7

3.2.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 8

3.2.2 Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 10

3.2.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 11

3.2.4 Chế độ trả lương khoán 12

3.2.5 Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng 12

3.2.6 Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 13

CHƯƠNG II 16

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG 16

I. Đặc điểm của Công ty Dệt kim Thăng Long 16

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16

1.2 Bộ máy quản lý của Công ty 18

1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty 21

1.4 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 22

1.5 Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 24

Biểu 5: Số lượng và bậc thợ của công nhân trực tiếp sản xuất 26

1.6Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 27

2. Thực trạng trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long 28

2.1 Hình thức trả lương theo thời gian 28

Một số nhận xét về hình thức trả lương theo thời gian ở Công ty Dệt kim Thăng Long. 31

2.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm 31

* Lương sản phẩm cho công nhân sản xuất 34

Một số nhận xét về hình thức trả lương theo sản phẩm ở Công ty Dệt kim Thăng Long. 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY